Bredaryds Wärdshus

Bredaryds Wärdshus i nuvarande regi öppnade i oktober 2005 med ambitionen att bedriva en riktigt bra restaurangverksamhet med tyngdpunkt på väl valda råvaror, drycker och kompetent service. Ett varierande kombinationsutbud för gästen i såväl representationssammanhang som för privatpersoner.

Hjärtat i värdshuset är bryggeriet. Alla våra ölsorter är omsorgsfullt utprovade och döpta efter någon eller något som betytt mycket för oss här på Bredaryds Wärdshus.

Info

Grundat: 2005 (I nuvarande regi, urspr. 1996)
Grundare: Viktor & Helena Hugo
Var: Bredaryd