Egnells Bryggeri

Historien om Egnells går att spåra till år 1873 då bryggeriet startar under namnet Landelius bryggeri. Runt sekelskiftet är ångmaskinen höjden av nymodighet och bryggeriet döps om till Eksjö ångbryggeri för att markera övergången till ångmaskin för drift av uppfordringsverk och pumpar. År 1914 köper Peter David Theodor Egnell (1885-1946), son till bryggeriägaren Reinhold Egnell i Sunne verksamheten och döper om den till Egnells Bryggeri. År 1929 blir Theodor VD för AB Smålands Bryggerier som omfattar Egnells Bryggeri i Eksjö och Krönleins bryggeri i Jönköping. Senare köps även Kinna bryggeri AB samt Mineralvattenfabriken i Jönköping. Under 1950-talet förändras förutsättningarna för landets bryggerier radikalt. Ny konkurrenslagstiftning och lastbilens intåg gör att de mindre landsortsbryggerierna får svårt att överleva. Detta är troligtvis förklaringen till att familjen Egnell säljer sina bryggerier år 1956. Egnells Bryggeri i Eksjö säljs till Åbro Bryggeri och de övriga till det som skulle komma bli Pripps Bryggerier.

Efter en 58 år lång torrperiod låter vi nu Eksjös bryggeri återuppstå. Vi ser det som en fortsättning på en tradition. Våra öl är ofiltrerade, opastöriserade, gjorda på noga utvalda råvaror och får sin kolsyra naturligt under jäsningsprocessen. Detta ger ett "levande" öl med spår av jäst som förutom att bidra med nyttiga B-vitaminer också gör att smakämnen som annars går förlorade finns kvar.

Som vi brukar säga här i Småland: ”Vassego!”

Info

Grundat: 2014
Var: Eksjö
Grundare: