Macken Bryggeri

Macken Bryggeri är baserat i Stockholm. De brygger öl med stark karaktär och har ambitionen att varje öl skall ha sin egen unika prägel. Såväl ale som lager. Bryggmästaren tillika doktorn i bryggnig heter Andrés Furukawa.

Hela konceptet kring ett öl är viktigt för Macken Bryggeri. Det visuella utförandet med etiketten i centrum är ett samarbete mellan bryggaren och den lokala konstnären och musikern Jonathan Hultén. Influenserna kommer från hela världen men med Stockholms egna unika prägel.

Den gemensamma nämnaren för våra öl är vår totala hängivenhet till varje enskild del i form av smaker och bilder som kompletterar varandra med hopp om att föreslå en genuin helhetsupplevelse för de själar där ute som uppskattar hantverksmässig bryggning och konst med uttrycksfull äkthet.

Grundat:
Grundare:
Var:
 

En liten rubrik.