Rådanäs bryggeri

Rådanäs Bryggeri vill erbjuda god och välproducerad öl till alla konsumenter som har åsikter om vad de häller i glasen. Vi har inga fördomar om preferenser, utan anser att alla skall dricka öl på sitt egna sätt.

Vi Brygger modern öl men håller hela tiden en blick i backspegeln och införlivar gärna gamla bryggtraditioner eller ger nya uttryck för äldre öltyper. Vi vill med vårt öl nå redan initierade entusiaster, men även försöka bidra till att öka intresset för denna ädla dryck hos en bredare grupp.

Vår ambition är att verka lokalt och på så sätt lära känna våra kunder, men även oss själva i egenskap av ölproducent. Vi vill vara lyhörda och ta intryck av vår omgivning för att kunna utvecklas och ständigt förbättra våra produkter.

Som glad hembryggare har bryggherre Gröning ett genuint intresse i ämnet, och goda kunskaper i hur ett öl skall framställas. Att göra det i en avsevärt större skala utgör förstås stora utmaningar. Filosofin är dock densamma. Vi föredrar att koka öl med känsla och kärlek framför strikt teknikvurmeri och matematiska algoritmer. Det skall vara roligt att brygga och vi är övertygade om att det märks när du smakar på vårt öl.

Info

Grundat: 2013
Var: Mölnlycke (Göteborg)