Bryggerihistoria

Öl är världens äldsta alkoholhaltiga dryck. Det finns bevis för att en dryck baserad på spannmål dracks i trakterna av dagens Iran/ Irak redan för 7000 år sedan. Exakt hur det hela började är naturligtvis omöjligt att svara på, men mycket troligt är att någon råkade glömma lite bröd i ett krus. Bröd som sedan blev fuktigt och började jäsa. Kornsoppan konsumerades och utan att förstå vidderna av det så hade man skapat ursprunget till dagens öl.

Ölbryggningskonsten utvecklades och spred sig sedan västerut i södra Europa. Dessa trakter lämpade sig dock även väl för vintillverkning vilket gjorde att vin istället blev den dominerande drycken. I norra och västra Europa var det däremot för kallt för druvor så det blev istället ölrike. Den äldsta tidens öl påminde nog inte särskilt mycket om vad vi dricker idag. Det var troligtvis en ganska syrlig och grumlig dryck. Jäst kännde man inte till så detta fanns inte med i ingrediensförteckningen ursprungligen. Även om den givetvis hade en viktig uppgift för att omvandla vörten till öl redan då. Istället för att tillsätta jäst använde man diverse godtyckliga tillvägagångssätt, ofta med andliga grunder, för att få ölet att börja jäsa. Vanligt var att bryggaren hade en slev med magiska egenskaper som var nödvändig för att jästen skulle jäsa. I själva verket var det så att jästsporer fastnat på sleven och som sedan omedvetet överfördes till nästa brygd. Inte heller humle var någon ursprunglig ingrediens. Som smaksättare använde man istället de frukter och örter som fanns tillgängligt i bygden.

Svensk introduktion

Till Sverige kom ölet med cisterciensmunkar på 1100-talet. Det var munkar som skötte all öltillverkningen till en början. Öl fungerade som substitut till mat under fastan då munkarna endast fick inta flytande föda. Mycket av ölet dracks upp på klostren, men en del såldes också till lyckligt lottade människor i klostrets närhet.

Under medeltiden dracks stora mängder öl. Den oftast väldigt salta maten gjorde att dryckesbehovet var stort. Upp till fem liter per person och dag var inte ovanligt. Det var dock inga starka varor. Ölet som dracks höll ungefär samma alkoholhalt som dagens lättöl.

Fram till 1700-talet bryggdes öl i nära anslutning till där det dracks. Några längre transporter tålde inte ölet. Precis som vi idag lagar vår egen mat var det helt naturligt att man på gods och gårdar bryggde sitt eget öl.

 

Utveckling
På 1700-talet och 1800-talet kom sedan en rad tekniska framsteg och ölet och ölproduktionen utvecklades från småskalighet till att bli mer industriell. Många nya upptäckter och uppfinningar revolutionerade bryggeriindustrin och gjorde att kvalitén höjdes och blev mer likartad. Mest betydelsefull, trots alla tekniska nymodigheter, får ändå anses vara förståelsen för jästens inverkan som blev känd under mitten av 1800-talet vilket innebar att kvalitén på ölet höjdes avsevärt.

 

Bryggeridöd
Under andra halvan av 1900-talet började ett fåtal bryggerier att ta över allt mer av den svenska marknaden. Mängder av mindre bryggerier köptes upp och lades ner i syfte att gynna stordriften och maximera vinsterna. Det ledde givetvis till en mer likriktad produktion och således också att konsumtionen följde samma vägar.

Nutid

Idag har det dock börjat hända saker på ölfronten. Till dags dato har antalet bryggerier ökat till över 70 stycken och nya startas var och varannan dag. Intresset för olika typer av öl växer explosionsartat. Plötsligt är det inte bara priset på en "stor stark" som är det främsta konkurrensmedlet om kunderna. Allt fler restauranger och pubar tar in öl i "finrummet" och kan stoltsera med en gedigen öllista med öl från både svenska och utländska mikrobryggerier.