Vatten

Vatten är den överlägset största beståndsdelen i öl. Traditionellt har vattnet haft stor betydelse för vilken öltyp som bryggts på orten. Idag har detta till viss del spelat ut sin betydelse då kommersiella bryggerier modifierar sitt vatten till precis de egenskaper som de önskar med hjälp av tillsatser av olika salter och joner.