Tillstånd för mikrobryggerier

Följande tillstånd behövs för att kunna brygga och sälja öl i Sverige. Självklart tillkommer även alla de tillstånd och regler som gäller för företagande i största allmänhet.

Skatteverket

Skatteverket är de som ger tillstånd till ölbryggningen. Du måste ha ett godkänt skatteupplag samt vara godkänd upplagshavare.
Lite generellt kan man säga att du måste ha en lokal med bra säkerhet (larm etc) samt en välordnad ekonomi som gör att du blir betrodd att du kommer betala in den punktskatt som finns på alkohol.

Skatteupplag – Alkoholskatt, Tobaksskatt, Skatt på energi - Ansökan

SKV 5375 utgåva 05

Alkoholskatt, Upplagshavare – Ansökan

SKV 5384 utgåva 04

Miljö och Hälsa - Kommunen

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar livsmedel är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera en säker produkt.

Innan du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig ska du registrera den hos miljöförvaltningen i din kommun.

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt. Miljöförvaltningen gör inte någon besiktning av lokaler innan verksamheten startar men det är lämpligt att ta kontakt med dem innan du utformar brygglokalen så att allt blir rätt från början.